Vápno cement

CEMENT – CEM III/A 42,5 N
Vysokopecný cement CEM III/A 42,5 N – LH je charakteristický nízky vývin hydratačného tepla (LH). Vysokopecný cement je vyrábaný pomletím portlandského slinku, vysokopecnej strusky a sádrovca ako regulátora času viazania.

VÁPNO – DOLVAP, s.r.o.
DOLVAP, s.r.o. (predtým Třinecké železárny, závod Lom a vápenka Varín) patrí medzi najväčšie vápenky na Slovensku. Už od svojho vzniku je významným partnerom najväčších hutnických závodov v Českej republike.