Dodacie lehoty a preprava tovaru

Dodacie lehoty:

  1. Zmluvný prepravca deklaruje dodaciu lehotu max. 5 pracovných dní. Tovar zvyčajne expedujeme do 3 pracovných dní od pripísania platby.
  2. V prípade spôsobu platby prevodom na bankový účet začne dodacia lehota plynúť dňom pripísania plnej sumy na účet predávajúceho.
  3. Maximálna dodacia lehota je 60 dní.
  4. Predávajúci si vyhradzuje právo vyradiť konkrétny produkt z ponuky bez predošlého upozornenia.
  5. V prípade nepredvídaných komplikácii (ako napríklad: produkt nie je skladom a nie je skladom ani u výrobcu) a z rôznych objektívnych príčin nie je možné produkt na základe objednávky expedovať, bude vás kontaktovať náš pracovník emailom alebo telefonicky za účelom zmeny objednávky, návrhu alternatívy, prípadne zrušenia objednávky.

Preprava tovaru:

  1. Prepravca vás o doručení zásielky bude informovať prostredníctvom SMS na telefónne číslo, ktoré zadáte pri objednávke tovaru. V prípade neúspešného prvého doručenia zásielky vám bude doručovaná zásielka ešte jeden krát. V prípade neúspešného druhého doručenia bude zásielka vrátená predávajúcemu.
  2. Tovar je prepravovaný v pôvodnom alebo špeciálne určenom balení, ktoré dostatočne zabezpečí jeho bezpečné doručenie.
  3. V prípade viditeľného poškodenia prepravného obalu, ale zatečeného prepravného obalu, túto zásielku nepreberajte, ale spíšte s prepravcom reklamačný list.
  4. V prípade prebratia zásielky a následným podpisom o prevzatí zásielky je ďalšia reklamácia u prepravcu nemožná a týmto sa zásielka považuje za doručenú.