Penetrácie

Ponúkame penetrácie podľa druhu a savosti podkladu:

Na penetráciu pod interiérové farby Helios

Na penetráciu pod asfaltové izolácie Paramo