Omietkové zmesy

SUCHÉ LEPIACE A OMIETKOVÉ ZMESY HASIT A CERESIT A MIEŠANIE FASÁDNYCH OMIETOK HASIT

Množstvo nových stavebných materiálov, elektromagnetický smog,

stres a napätie pôsobia nezdravo na ľudský organizmus.

Riešením pre takéto prípady môže byť suchá omietková zmes.


Ponúkame aj miešanie fasádnych omietok HASIT.


Viac na stránke výrobcu HASIT >>>

Viac na stránke výrobcu CERESIT >>>