Sadrokartón

SADROKARTÓNOVÝ SYSTÉM LAFARGE

Charakteristickou črtou moderného stavebníctva sú sadrokartónové systémy

vďaka ich jednoduchej, cenovo dostupnej a rýchlej možnosti výstavby.

Prednosťou sadrokartónu je výborná akustická, protipožiarna a

tepelno-technická vlastnosť.


Výstavbou sadrokartónových konštrukcií, znižujeme zaťaženie nosných konštrukcií,

čím vznikajú nepriame úspory stavebných nákladov.


Viac na stránke výrobcu LAFARGE >>>