Sídlo spoločnosti:
STAVEBNINY ŽABOKREKY, s.r.o.

Kolónia Hviezda 9655/161, 036 08 Martin
IČ: 45665702
IČ DPH: SK2023070500

Prevádzka:
Žabokreky č. 396, 038 40 Žabokreky
038 40 Martin - Žabokreky

tel./fax: 043/4304756
mobil: 0905/564 888
e-mail: obchod@stavebniny-zabokreky.sk