Komíny Prespor

KOMÍNOVÉ SYSTÉMY PRESPOR

● použiteľnosť pre plynné, kvapalné a tuhé palivá

● zmena vykurovacieho média nevyžaduje dodatočné vyvložkovanie

● jednoduchá a rýchla montáž

● dobré tepelnoizolačné vlastnosti

● dokonalé odvetranie izolácie

● vysoká odolnosť proti kyselinám a proti náhlym zmenám teplôt

● dokonalá tesnosť komínového telesa, ktorá zaručuje požiarnu bezpečnosť

● minimálne straty trením pri prúdení spalín

● zabezpečený dobrý ťah komína

● bezpečný odvod skondenzovaných vodných pár obsiahnutých v splodinách horenia (hlavne v plynných vykurovacích médiách)

● ľahké čistenie komínového prieduchu

● použiteľnosť pre všetky druhy spotrebičov s výstupnou teplotou spalín do 500°C

● nízka objemová hmotnosť obvodových plášťov 1100-1200kg/m3

● kompletná dodávka všetkých komponentov pre výstavbu komínového telesa


Parametre komínových tvárnic >>>

Vyhlásenie zhody >>>

Viac na stránke výrobcu >>>