Kanalizácia Wavin

KANALIZAČNÝ SYSTÉM WAVIN A PIPELIFE

Voda je našim veľkým bohatstvom. Napriek tomu, že zaberá plochu dvoch tretín

našej planéty, nie je jej dostatok. Jej čistotu musíme preto chrániť.

Ľudia však produkujú celý rad nečistôt, ktoré se do nej môžu rôznym spôsobom dostať.

Podzemná voda je ohrozená okrem iného únikom škodlivín zo stok a kanálov,

preto normy vyžadujú, aby tieto objekty boli vodotesné.


Viac na stránke výrobcu WAVIN >>>

Viac na stránke výrobcu PIPELIFE >>>